• pl
  • en
  • win-1251
  • de

TECHNIKA SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH - PRODUCENT POLSKI

O firmie

Firma „Metalszczot” powstała w 1974 roku w Katowicach. Od 1984 roku siedziba firmy została przeniesiona do Dąbrowy Górniczej.
Właścicielem firmy jest Henryk Chochół.
 

Produkcja – szczotki przemysłowe.

Szczotki przemysłowe produkujemy  bardzo starannie w oparciu o wieloletnie doświadczenie ciągle szukając nowych rozwiązań technicznych.
Zamieszczone dane odpowiadają dzisiejszemu stanowi naszej wiedzy i mają na celu poinformowanie o naszych produktach i możliwościach ich stosowania.
Celem naszym jest nieustające doskonalenie wyrobów na bazie doświadczenia, informacji i rozwoju technologii materiałowej.

 

Dąbrowa Górnicza, 11.02.2020 r.

Zakończenie.
Realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Zakup innowacyjnych urządzeń o produkcji szczotek technicznych", w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ne 1229513 zamieszczone w https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229513# .

Informujemy, że wybrana została oferta złożona 03.02.2020 przez Roth Composite Machinery GMBH.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

 

 

Tytuł Projektu:

Zakup innowacyjnych urządzeń o produkcji szczotek technicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020.


Wartość projektu: 2 160 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 972 000,00 PLN

Beneficjent:
METALSZCZOT SZCZOTKI TECHNICZNE
Henryk Chochół
ul. Orla 15
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon 0-32 / 264-98-28
Telefax 0-32 / 264-68-30
e-Mail: biuro@metalszczot.pl


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł Projektu:

Podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie oferty o nowe usługi Metalszczot Szczotki Techniczne poprzez zakup maszyn służących do regeneracji wałów i czopów technicznych różnego pochodzenia.


Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2007-2013.


Wartość projektu: 624 840,00 PLN
Wartość dofinansowania: 254 000,00 PLN

Beneficjent:
METALSZCZOT SZCZOTKI TECHNICZNE
Henryk Chochół
ul. Orla 15
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon 0-32 / 264-98-28
Telefax 0-32 / 264-68-30
e-Mail: biuro@metalszczot.pl


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł Projektu:

Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania technologii produkcji za pomocą wyposażenia parku maszynowego w automatyczną maszynę model ECO-PT sterowany komputerowo.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 353 590,04 PLN
Wartość dofinansowania: 173 896,74 PLN

Beneficjent:
METALSZCZOT SZCZOTKI TECHNICZNE
Henryk Chochół
ul. Orla 15
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon 0-32 / 264-98-28
Telefax 0-32 / 264-68-30
e-Mail: biuro@metalszczot.pl

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl