• pl
 • en
 • win-1251
 • de

TECHNIKA SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH - PRODUCENT POLSKI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016r. w sprawie osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – informujemy , że Administratorem Państwa danych osobowych jest : METALSZCZOT Szczotki Techniczne Henryk Chochół z siedzibą : ul. Orla 15, 42-530 Dąbrowa Górnicza , kontakt : biuro@metalszczot.pl. Szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony Państwa danych osobowych dostępne są poniżej.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w METALSZCZOT SZCZOTKI TECHNICZNE HENRYK CHOCHÓŁ
NIP: 6290004043, REGON 270573672

 

Polityka ochrony danych osobowych: Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

W związku z przepisami obowiazujacymi od dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), szanując Pani/Pana prywatność , jak również dbajac o to , aby wiedziała Pani/ wiedzial Pan w jaki sposób przetwarzanae są Pani/Pana dane osobowe przekazujemy niniejszym wymagane informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : METALSZCZOT Szczotki Techniczne Henryk Chochół z siedzibą : ul. Orla 15, 42-530 Dąbrowa Górnicza, NIP : 6290004043 ; REGON: 270573672 zwany dalej : Administratorem (ADO). Administrator nie jest zobowiazany do powaołania Inspektora Danych Osobowych. Można skontaktować się z nami w sprawie Państwa danych osobowych osobiście, meilowo na adres: biuro@metalszczot.pl. , telefonicznie pod numerem 32 264 98 28 lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: prawidłowego kontaktu i realizacji zamówień/zleceń zlożonych na podstawie Państwa zainteresowania ofertą Administratora wyłącznie w ramach działalności gospodarczej Administratora oraz w związku z realizacją celu dla którego zostaly podane. Powierzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1.  Art. 6 ust.1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. , niezbędne do wykonania umowy, niezbedne do wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych,
  2. Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., prawnie usprawiedliwiony interes administratora, polegający na zapewnieniu możliwosci podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń, ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym ściśle w realizacji zamówienia między innymi :
  1. podmiotom prowadzacym działalność pocztową , kurierska lub spedycyjną,
  2. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie wykonywania umów,
  3. organom państwowym, jeśli zachodzi taka potrzeba, wyłącznie na podstawie prawa – urzędom, organom administracji, sądom, prokuraturom.
 5. Nie odostępniamy Państwa danych osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora z wyjątkiem sytuacji kiedy jest to niezbednie konieczne w celu realizacji obowiazków wymienionych w punkcie nr 4 a, b. c i należytego zabezpieczenia interesów.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbedny do realizacji celów wskazanych w punkcie nr 2 dla należytego zabezpieczenia Państwa interesów i wymagany przepisami prawa (w tym przepisy rachunkowe i podatkowe – 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiazek podatkowy) lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikajacy z przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy iż : Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub prawidłowego wykonania umowy.