• pl
  • en
  • win-1251
  • de

TECHNIKA SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH - PRODUCENT POLSKI


Oferta

W związku z zakończoną realizacją projektu pn „Podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie oferty o nowe usługi Metalszczot Szczotki Techniczne poprzez zakup maszyn służących do regeneracji wałów i czopów technicznych różnego pochodzenia.
 

Mamy przyjemność i możliwość zaoferowania Państwu nowe/ulepszone produkty. Realizacja projektu rozszerzyła ofertę firmy o nowe usługi regenerowania wałów i czopów, które są integralnym elementem każdej maszyny.
W wyniku realizacji inwestycji cały proces regeneracji jest przeprowadzony w naszej firmie. Zaletą tej inwestycji jest pełna kontrola jakościowa na każdym etapie regeneracji. W sposób znaczący sama usługa jest bardziej konkurencyjna nie tylko w kraju, ale również na rynkach zagranicznych. Realizacja inwestycji umożliwiła uzyskanie większej wydajności i produktywności. Elementy te są regenerowane z największą dokładnością, spełnione są wymogi co do dokładności wymiaru i kształtu, a także struktury powierzchni. Dzięki temu pozyskujemy nowe grupy odbiorców pod względem różnorodności detali przeznaczonych do regeneracji. Produkcja jest bardziej wydajna a w niektórych wypadkach z uwagi na rozmiar w ogóle możliwa.
Podsumowując, w wyniku realizacji inwestycji, wdrożyliśmy nowe usługi, o wysokiej jakości i możliwość kontroli procesu produkcyjnego, o niskim nakładzie zużycia energii, a cały cykl odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Naszym atutem jest czas przetwarzania elementów oraz realizacji zleceń produkcyjnych. Charakterystycznymi wyznacznikami nowej usługi są: najwyższa jakość, doskonała precyzja, oszczędność czasu i energii, poważny wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.


Nowe produkty/usługi:

1. Regeneracja wałów i czopów (natryskiwanie i obrabianie) 

2. Wyważanie wałów po regeneracji


Gwarantujemy:

1. Dokładną regenerację z uwzględnieniem wskazań technologicznych.

2. Wyważanie wałów przekraczających 2000 kg.

3. Służymy radą i pomocą.


Serdecznie zapraszamy

 
Dąbrowa Górnicza, dnia  21 lipiec 2015r.

Zapytanie Ofertowe NR 1 / 2015 / RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie oferty o nowe usługi Metalszczot Szczotki Techniczne poprzez zakup maszyn służących do regeneracji wałów i czopów technicznych różnego pochodzenia.”, dofinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług” firma Chochół Henryk Metalszczot Szczotki Techniczne zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

 

[ Zapytanie Ofertowe, plik PDF ]

[ Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i dostarczeniu urządzeń, plik PDF ]